Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vzpomínáček - 10. února - Alexandr Sergejevič Puškin

10. 02. 2012 22:30:00
Smírčí jednání mezi Karlem IV. a Rudolfem IV. Habsburským, svatodorotský sněm, srovnání víry mezi katolíky a utrakvisty, berní a urbariální patent, Alexandr Sergejevič Puškin, Zdeněk Nejedlý, petice sociálních demokratů říšské radě, Bertolt Brecht, mystifikace na lodi Dreadnought, Wilhelm Conrad Röntgen, František Nepil, deportace Poláků do SSSR, Maxmilian Švabinský, Jan Grossman, Deep Blue od IBM porazil Garriho Kasparova, Severní Korea přiznala vlastnictví atomových zbraní, ZOH 2006 v italském Turíně...

10. únoraUdálosti:

1364 – V Brně došlo ke smírčímu jednání mezi Karlem IV. a Rudolfem IV. Habsburským, které uzavřelo letitý vzájemný konflikt; Karel přiřkl Habsburkům právo na připojení Tyrol k rakouskému vévodství (zůstaly součástí Rakouska do současnosti, s výjimkou jihu) a uzavřel s ním mírovou smlouvu a dědickou dohodu.

V případě vymření jednoho z obou rodů měl na jeho místo nastoupit rod druhý (Rudolf se však ze smlouvy dlouho netěšil, protože v roce 1365 náhle zemřel). Právě na tuto dynastickou smlouvu se Habsburkové při svém pozdějším usilování o český trůn odvolávali.

1432 – V Praze proběhl svatodorotský sněm, jehož se zúčastnili zástupci všech husitských stran; byla přijata dohoda o započetí předběžných jednání s basilejským koncilem.

1525 – Na sněmu v Praze přijato ujednání o srovnání víry (sjednocení) mezi katolíky a utrakvisty; dohoda nalezla příznivý ohlas u královského dvora v Budíně.

1789Berním a urbariálním patentem byla vyhlášena nová úprava poddanských povinností vůči státu i vrchnosti; místo dosavadních robot, naturálních dávek a peněžních platů stanovil patent poddanému jednotnou peněžní dávku ve výši 17 7/9 % hrubého výnosu půdy vrchnosti. Berní povinnosti vůči státu měly činit 12 2/9 % a zbytek (tj. 70 %) hrubého výnosu mělo zůstat poddanému. Tato reluice poddanských urbariálních povinností se však netýkala poddaných usedlých na dominikální půdě a nevztahovala se ani na nejchudší vrstvy vesnického obyvatelstva (domkáře a podruhy). Reforma vstoupila v platnost 1. listopadu t. r. s přechodnou jednoroční lhůtou; stala se však terčem útoku protijosefínské opozice, a proto byla krátce po smrti Josefa II. odvolána (9. května 1790). V platnosti zůstal josefínský katastr.

1837 – Zemřel Alexandr Sergejevič Puškin, ruský básník, prozaik a dramatik (* 6. června 1799)

Alexandr Sergejevič Puškin

Ruský básník, prozaik a dramatik patří k největším postavám světové literatury.

Spisovatel nevšedního intelektu měl pro ruskou literaturu v mnoha směrech přímo základní význam.

Vymanil ji z úzkého domácího okruhu, dokázal úspěšně a plodně integrovat řadu evropských literárních a myšlenkových proudů a učinil tak ruskou literaturu významnou součástí evropské kultury.

Narodil se roku 1799 v Moskvě v šlechtické rodině, 1811 odjíždí na studia do Petrohradu, která r. 1815 úspěšně končí (při zkoušce recituje svou báseň vzpomínky v Carském Sele, která naprosto ohromí a dojme tehdejšího patriarchu ruské poezie Děržavina).

V roce 1817 vstupuje do služeb ministerstva zahraničí, roku 1820 je však vypovězen na jih Ruska, kde stráví čtyři roky.

Tam koncipuje své první poémy "Ruslan a Ludmila" (1820), "Kavkazský zajatec" (1821), "Cikáni" (1824) - toto dílo je považováno za vrchol jeho "romamtického údobí". V té době po další aféře musí Puškin opustit státní službu a je internován na otcově statku ve vsi Michajlovské. Tam píše nejzávažnější kapitoly románu ve verších "Evžen Oněgin" (dokončí jej r. 1830 v Boldinu) a významnou tragédii "Boris Godunov" (1825).

Po porážce povstání děkabristů je odsouzena řada Puškinových přátel (vůdcové povstání byli popraveni), Puškin je zdrcen. Nový car Nikolaj I. mu však roku 1826 uděluje milost a Puškin se vrací do Petrohradu. Tam píše poému "Poltava" (1829) a r. 1830 uzavírá sňatek s proslulou krasavicí Natalií Gončarovovou. Manželství však není příliš štastné, Puškin se ve vysoké společnosti necítí dobře a jeho žena se zase nedokáže přizpůsobit jinému stylu života.

Roku 1833 vydává Puškin poému "Měděný jezdec" a o dva roky později prózu "Kapitánská dcerka". Začátkem roku 1837 vrcholí série pomluv a intrik, Puškin se rozhodne bránit čest své ženy, vyzve jednoho z intrikánů, D'Anthése, na souboj, ve kterém je smrtelně raněn a 10. 2. 1837 umírá.

1878 – Narodil se Zdeněk Nejedlý, český muzikolog, literární historik a politik († 9. března 1962)

1893 – Pražští sociální demokraté (pod dojmem vrcholících bojů o hlasovací právo v Belgii) v úzké součinnosti s pokrokáři (příslušníky politického hnutí české studentské a dělnické mládeže) publikovali obsáhlou petici říšské radě, která měla být předložena veřejnosti, aby ji podpořila podpisem; naprostá většina dotázaných se vyslovila pro všeobecné hlasovací právo.

1898 – Narodil se Bertolt Brecht, německý dramatik († 14. srpna 1956)

1910 – Začala mystifikace na lodi Dreadnought.

Mystifikace na lodi Dreadnought

Mystifikace na lodi Dreadnought byl kanadský žertík, který v roce 1910 zosnoval britský výstředník Horace de Vere Cole. Cole trikem přesvědčil britské Královské námořnictvo, aby ukázalo svou vlajkovou loď H.M.S. Dreadnought falešné delegaci členů habešské císařské rodiny.

Mystifikace se zúčastnil Cole a pět jeho přátel - spisovatelka Virginia Woolfová (tehdy ještě Stephenová), její bratr Adrian Stephen, Guy Ridley, Anthony Buxton a malíř Duncan Grant - kteří si oblékli turbany a načernili tváře, aby vypadali jako „orientálci“.

Hlavním omezením jejich převleku bylo, že nemohli jíst, aniž by nalíčení zničili. Adrian Stephen se ujal role „tlumočníka“. Celá „operace“ stála Colea 4 000 £, na tehdejší dobu značnou sumu.

10. února 1910 recese začala. Coleův komplic poslal na HMS Dreadnought, kotvící právě v přístavu Weymouth (v Dorsetu), telegram jménem podtajemníka Ministerstva zahraničí Sira Charlese Hardinga, že se loď má připravit na návštěvu habešských princů.

Cole se svým doprovodem přišel na Londýnské nádraží Paddington, kde se Cole představil jako „Herbert Cholmondely“ z Ministerstva zahraničí a vyžádal si zvláštní vlak do Weymouthu. Přednosta stanice mu poskytl i VIP vagón.

Ve Weymouthu přivítala prince čestná stráž námořnictva. Nikdo nenašel habešskou vlajku, a tak námořnictvo použilo vlajku Zanzibaru a zahrálo zanzibarskou národní hymnu. Zdálo se, že návštěvníci si toho nepovšimli.

Poté skupina provedla inspekci lodě. Návštěvníci rozdávali kartičky se svahilským textem a mluvili mezi sebou lámanou latinou; své uznání projevovali pokřikem „bunga bunga“. Požádali o modlitební koberečky a udělili falešná vyznamenání několika důstojníkům. Jeden z důstojníků, který byl příbuzným Woolfové a Colea znal, nepoznal ani jednoho z nich, možná i proto, že slyšel silný německý přízvuk překladatele a bál se, aby na lodi nebyl německý špeh.

Anthony Buxton jednou kýchl a odlepily se mu falešné vousy, ale stačil si je přilepit dřív, než si toho kdokoli všiml.

Ve vlaku Cole řekl průvodčímu, že královské rodině lze servírovat oběd pouze v bílých rukavicích, aby se vyhnul problému s make-upem.

V Londýně celou lest odhalili tím, že do Daily Mirror poslali dopis a společnou fotografii. Královské námořnictvo se nakrátko stalo terčem posměšků a požadovalo, aby byl Cole zatčen. Ovšem Cole a jeho společníci neporušili žádný zákon. Námořnictvo poslalo dva důstojníky, aby za trest dali Coleovi výprask rákoskou - ale Cole se bránil tím, že by měli dostat výprask sami, protože se dali napálit.

1923 – Zemřel Wilhelm Conrad Röntgen, německý fyzik (* 27. března 1845)

1929 – Narodil se František Nepil, český spisovatel († 8. září 1995)

1940 – Byla zahájena deportace Poláků do SSSR.

1947 – V Paříži byla podepsána mírová smlouva československo-maďarská, dojednaná na pařížské mírové konferenci (26. července-15. října 1946).

1962 – Zemřel Maxmilian Švabinský, český malíř a grafik (* 17. září 1873)

1969 – Ministerstvo vnitra vyzvalo svědky Palachova činu, aby svým svědectvím pomohli vyšetřování jeho případu.

1992 – Konala se stávka pracovníků veřejné silniční dopravy v ČR; zúčastnilo se jí 85 % dopravních podniků a přes 15 tisíc řidičů.

1993 – Zemřel Jan Grossman, český divadelní režisér, literární a divadelní kritik (* 23. května 1925)

1996 – Superpočítač Deep Blue firmy IBM poprvé poráží šachového velmistra Garriho Kasparova.

2005 – Severní Korea přiznala vlastnictví atomových zbraní.

2006 – Začaly Zimní olympijské hry 2006 v italském Turíně.

Svátky:

Svátek mají Mojmír a Scholastika.

Podle občanského kalendáře má svátek Mojmír. Toto staré slovanské jméno znamená doslova "můj mír". Naše dějiny znají několik Mojmírů, dva z nich dokonce patří mezi slavná knížata.

Mojmír I. byl zakladatelem dynastie Mojmírovců a vládl Velké Moravě. Vstupuje na historickou scénu kolem roku 830 a podle všeho byl sjednotitelem tohoto výjimečného státního útvaru. Patřil mezi velice schopné panovníky, se sousední Franskou říší udržoval rozumně přátelské styky a formálně uznával i její nadvládu. Velmi se zasloužil o šíření křesťanství v celé své říši. Asi roku 833 se mu podařilo přemoci svého souseda Pribinu a spojit jeho Nitransko s Velkou Moravou v jeden grandiózní celek. Také v dalších letech se mu daří rozšiřovat své území. Nyní směrem na západ. Využívá krize Franské říše a obsazuje oblast mezi řekami Dyjí a Dunajem, takže když po jeho smrti v roce 846 nastupuje na knížecí stolec jeho synovec Rastislav, přebírá upevněný stát, který se vbrzku stane skutečnou mocnou středoevropskou říší.

Mojmír II. nastupuje na trůn ve zcela odlišné situaci. Velká Morava je již za svým zenitem a on bojuje celý život o to, aby říši zachránil. Vládu nastoupil po smrti svého otce Svatopluka (894) a hned musel čelit nájezdu divokých Maďarů. Aby toho nebylo málo, přitáhl od západu východofranský král Arnulf. Toho využívají území doposud poddaná Velké Moravě a ihned se oddělují. Již v roce 895 odpadají Čechové, o rok později Polabští Slované a většina Panonie. Zároveň s tím odmítá uznávat bratrovu nadvládu nitranský kníže Svatopluk. Mojmír II. se měl tedy co ohánět. Jádro říše sice zachránil, ale všechny okolní satelity byly ztraceny. Nakonec se spojil s maďarskými nájezdníky, daroval jim území a společně čelili tlaku východofranského krále Arnulfa. Bratr Svatopluk z Nitranska nakonec uprchl a celá země se na chvíli uklidnila. Když zemřel král Arnulf, využil Mojmír II. situace a vymohl si na papeži podporu při obnově moravské nezávislé církve. V roce 899 získala Velká Morava opět arcibiskupa a tři biskupy. Navíc se mu podařilo uzavřít mír s Bavory, zdálo se, že nastane konečně klid. Důsledkem této mírové smlouvy však byl nečekaný konflikt s Maďary. Nastal soumrak Velkomoravské říše, která postupně podléhala maďarskému tlaku a ztrácela v celé oblasti svůj předešlý vliv. Třebaže říše nakonec zanikla, její církevní organizace všechny otřesy přežila. Kulturní a církevní odkaz mojmírovské dynastie pak převzaly všechny nástupnické státy a v nových podmínkách jej dále rozvíjely.

V českém církevním kalendáři má dnes svátek Scholastika. Byla dvojčetem sv. Benedikta a také ona se stala řeholnicí. Oba sourozenci se narodili kolem roku 480 v Norcii (Itálie). Scholastika žila v klášteře nedaleko Monte Cassina, kde pobýval její bratr, a jednou ročně se navštěvovali. Oba měli velký význam pro benediktinský řád, a jsou proto uctíváni. Scholastika zemřela kolem roku 542 a je pochována v Monte Cassinu. V roce 547 do téhož hrobu položili i jejího bratra. A tak byla těla obou sourozenců spojena i po smrti.

Prameny:

Václav Rameš: Po kom se jmenujeme
František Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech
česká, slovenská, německá, anglická a ruská Wikipedia
archivy syndikátu novinářů
Česko-Slovenská filmová databáze

Autor: Vlastimil Shaana Šantroch | pátek 10.2.2012 22:30 | karma článku: 16.89 | přečteno: 1791x

Další články blogera

Vlastimil Shaana Šantroch

In statu nascendi

Dnešní báseň je jedna z mála těch básní pro lenochy - je psaná ve volném verši. Snad se vám bude líbit i tak. Vaše reakce mě zajímají!

26.4.2017 v 8:04 | Karma článku: 11.57 | Přečteno: 240 | Diskuse

Vlastimil Shaana Šantroch

O vílách a tak

Trocha poezie nikoho nezabije. Ani při odpolední siestě. Tak Vám přináším další dvě ukázky z připravované sbírky.

20.4.2017 v 12:50 | Karma článku: 9.46 | Přečteno: 209 | Diskuse

Vlastimil Shaana Šantroch

Sklizeň

Takový malý poetický povzdech ve formě, která se nazývá stanca - což je osmiverší s formátem ABABABCC.

23.3.2017 v 15:39 | Karma článku: 10.74 | Přečteno: 143 | Diskuse

Vlastimil Shaana Šantroch

Hledání

Budu Vám teď dávat ochutnávky z připravované sbírky Etudy. Tady je první kousek. Přeji Vám dobrou chuť. ;-)

16.2.2017 v 8:33 | Karma článku: 10.80 | Přečteno: 205 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jaroslav Kvapil

Co po mně chceš? Pravdu či lež…

Pravda a lež – kategorie, které jsou staré aspoň tak jako lidstvo, ale spíš mnohem starší. A stále se s nimi neumíme vyrovnat a často je ani od sebe rozpoznat. Přesto si lidé pořád myslí, že o nich dokážou říct něco přínosného.

18.10.2017 v 1:32 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 27 | Diskuse

Monika Lorenzová

Jak se mi dařilo při obchodování

Dnes ráno jsem otevřela oči. pak je zas zavřela. A pak viděla dva na kolečkových bruslích. Jeden z nich držel velkou bílou papírovou krabici, zjevně prázdnou.To jsem byla já. Zamotala jsem se a upadla.

17.10.2017 v 20:09 | Karma článku: 5.09 | Přečteno: 148 | Diskuse

Milan Šupa

Nacházejí se rozpory ve výrocích Krista?

Ježíš říkal, že když nás někdo udeří na pravou tvář, máme mu nastavit i druhou. On sám se však podle této zásady nezachoval.

17.10.2017 v 15:15 | Karma článku: 7.72 | Přečteno: 402 | Diskuse

Jaroslav Kvapil

Moře a čas: Finito

Následující text je pocitová črta inspirovaná jedním časně podzimním výletem na ostrov ve Středomoří. Jedná se vlastně o první část jakéhosi seriálu.

17.10.2017 v 14:27 | Karma článku: 3.96 | Přečteno: 113 | Diskuse

Mário Oláh

Zápis z magického denníka Fratera Saepesa - VI.IX.MMXVII

Mágus Frater Saepes mi po dlhšej dobe poskytol náhľad do svojho magického denníka a dovolil, aby som sa na blogu podelil s jeho snovými víziami, pohľadom na svet a elitu či s psychedelickým zážitkom s rastlinou sily Diablove gule.

17.10.2017 v 13:28 | Karma článku: 12.45 | Přečteno: 137 |
VIP
Počet článků 889 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1647

Trochu muzikant, trochu komediant, trochu programátor, trochu grafoman, trochu magor... :-)

TOPlistNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.